Atgal

Dėl klaidingai nurodytos NŽT patikrinimo akto datos privalomajame nurodyme Nr. (23.29)-PN-352 panaikinimo

Inspekcijos viršininko pavaduotojas 2019-06-21 potvarkiu Nr. P1-31, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, 22.1 ir 22.3 papunkčiais, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) darbo reglamento, patvirtinto Inspekcijos viršininko 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-56, 75.2.4 papunkčiu  bei atsižvelgdamas į Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2019 m. birželio 17 d. tarnybinį pranešimą Nr. 4D-1715, kuriame nurodyta, kad privalomojo nurodymo surašymo metu buvo neteisingai nurodyta Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) patikrinimo akto Nr. Nr. 49ŽN-157 matavimo schemos data, pakeitė 2018 m. balandžio 4 d. privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)-PN-352, surašytą UAB ,,Vilvatėja“, jame išbraukiant klaidingai nurodytą „2016-10-14“ NŽT patikrinimo akto datą.“

Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas: info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.