Atgal

Dėl privalomojo nurodymo A. Vivulskio g. 3, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos kuriuos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – reglamentas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, statytojui Vaidui Nedzveckui surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-180917-00102 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento įrengtos betoninės atraminės sienos gyvenamojo namo A. Vivulskio g. 3, Vilniuje kieme. 2018-09-20 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PNSSP-100-180920-00102 pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2019-03-20, t.y. nugriauti savavališkai pastatytą atraminę sienutę bei sutvarkyti statybvietę. Taip pat Vaidui Nedzveckui surašytas privalomasis nurodymas Nr. PNSD-100-180920-00104 nevykdyti jokių statinio statybos darbų, išskyrus tuos, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius.

Apie privalomųjų nurodymų įvykdymą informuoti Inspekciją el. p. info@vtpsi.lt ;

Vadovaudamiesi reglamento, 122 punktu, kviečiame Vaidą Nedzvecką 2019-03-25  10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl privalomojo nurodymo Nr. PNSSP-100-180920-00102 įvykdymo patikrinimo adresu A. Vivulskio g. 3, Vilniuje. Patikrinimą atliks Departamento specialistai.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.