Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Baltų pr. 65-1, Kaune

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija)  Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas, 2020-05-19 Linai Laivienei, surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-517 (toliau – Privalomasis nurodymas), įpareigojantį iki 2020-11-19, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, parengti buto, esančio Baltų pr. 65-1, Kaune kapitalinio remonto techninį darbo projektą, atitinkantį įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos, paskirties dokumentų nuostatas, bendrąją ir dalinę projekto ekspertizes.

Apie Privalomojo nurodymo įvykdymą prašome informuoti el. paštu: info@vtpsi.lt, tel.: (8 37) 270 019 arba tel. +370 604 63007.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Inspekcija perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus TPSVPĮ 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.