Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Birutės g. 5, Vilniuje papildymo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2011-03-31 įsakymu Nr. 1V-56 (Inspekcijos viršininko 2019-07-26 įsakymo Nr. 1V-126 redakcija), 96.1 papunkčiu, Inspekcijos viršininko 2017-06-22 įsakymu Nr. 1V-80 „Dėl potvarkių surašymo“ (Inspekcijos viršininko 2019-12-09 įsakymo Nr. 1V-205 redakcija), Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas, direktoriaus 2020-01-14 potvarkiu Nr. P3-7 “Dėl 2019-06-13 privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus Nr. PN-553 papildymo” papildė 2019-06-13 Skirmantei Žlabytei surašytą privalomąjį nurodymą Nr. PN-553 įrašant į jį šiuos žodžius: „Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas, per nustatytą terminą jo neįvykdys, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis“.