Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Dariaus ir Girėno g. 185, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2018-05-28 SVETLANAI BAGDANAVIČIENEI surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-180413-00050 ir privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-180416-00051, įpareigojantį iki 2018-11-13 nugriauti savavališkai pastatytą pastatą, adresu Dariaus ir Girėno g. 185, Vilniuje, pažymėtą Nr. 17 ir sutvarkyti statybvietę bei apie įvykdymą informuoti Departamentą  el. p. a.budrys@vtpsi.lt arba tel. 8 5 2732991, mob. tel. 8 687 96343.

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame, SVETLANĄ BAGDANAVIČIENĘ  2018-10-15, 14:00 val. dalyvauti patikrinime dėl savavališkai pastatyto statinio, adresu Dariaus ir Girėno g. 185, Vilniuje, pažymėto Nr. 17, nugriovimo. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 2732991 arba 8 687 96343.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.