Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Eišiškių Sodų 7-oji g. 1 ir Eišiškių Sodų 7-oji g. 3, Vilniuje

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo  11 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalimis 2018-06-28 surašė Aušrai Juknaitei privalomąjį nurodymą Nr. PN-775 ne vėliau kaip iki 2018-12-27 pašalinti pažeidimus: nugriauti tvorą, pastatytą valstybinėje žemėje prie nuosavybės teise A. Juknaitei  priklausančių žemės sklypų, adresu: Eišiškių Sodų 7-oji g. 1 ir Eišiškių Sodų 7-oji g. 3, Vilnius, pagal Nacionalinės žemės tarnybos 2017-11-10 pridedamą schemą „Situacijos schema M 1:300 Dėl valstybinės žemės užėmimo“.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentasa) 124 punktu, informuojame Aušrą Juknaitę apie nustatytus pažeidimus ir įteikiame dokumentus.

Pagal Reglamento minėtą punktą 2019-01-09 11:00 val. įvyks patikrinimas valstybinės žemės sklype, šalia žemės sklypų adresu: Eišiškių Sodų 7-oji g. 1 ir Eišiškių Sodų 7-oji g. 3, Vilnius. Bus surašytas privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas. Prašome dalyvauti patikrinime. Pareigūno, kuris atliks patikrinimą kontaktiniai duomenys: el. p. n.merkiene@vtpsi.lt, tel. 8 385 51386.

Įvykdžius privalomuosius nurodymus, prašome informuoti Departamentą nedelsiant, nelaukiant  privalomojo nurodymo termino pabaigos.