Atgal

Dėl privalomojo nurodymo I. Kanto g. 44, Klaipėdoje

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Statybos įstatymo nuostatomis, UAB „Klaipėdos Jūratė“, į.k. 140107897, 2018-11-27 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-181127-00100 dėl atliktų pastato, unikalus Nr. 2195-3002-1029, paprastojo remonto darbų, keičiant pastato išvaizdą  (įrengiant pastato kiemo rytinio fasado pusėje 12 šildymo/oro kondicionavimo įrenginių, perdažant rytinio ir vakarinio fasado pirmo aukšto sienas), adresu I.Kanto g. 44, Klaipėda.

Inspekcija, vadovaudamasi Įstatymo 14 straipsniu ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  (toliau – Reglamentas) 138 punktu, UAB „Klaipėdos Jūratė“, į.k. 140107897, 2018-11-28 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-30-181128-00105, ne vėliau kaip iki 2019-05-28 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, dėl kurių surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-181127-00100. Taip pat UAB „Klaipėdos Jūratė“, į.k. 140107897, 2018-11-28 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PNSD-30-181128-00105 nevykdyti jokių statinio statybos darbų.

Vadovaujantis Reglamento 124, 134, 135 ir 140 punktais, informuojame UAB „Klaipėdos Jūratė“, į.k. 140107897 apie Inspekcijos surašytus savavališkos statybos aktą ir privalomuosius nurodymus.

Informuojame, kad  2019-05-31 10:00 val. įvyks patikrinimas I.Kanto g. 44, Klaipėda ir bus surašytas privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas. Patikrinimą atliks Inspekcijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statytos valstybinės priežiūros departamento specialistas.

Įvykdžius privalomuosius nurodymus, prašome informuoti Inspekciją nedelsiant, nelaukiant  privalomojo nurodymo termino pabaigos.