Atgal

Dėl privalomojo nurodymo J. Biliūno g. 9, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2019-04-24 VIDMANTUI BOSEVIČIUI surašė privalomą nurodymą Nr. PN-343 pašalinti pažeidimus (toliau – Nurodymas), kuriuo įpareigojo iki 2019-10-24 nugriauti tvorą, pastatytą valstybinėje žemėje prie žemės sklypo, esančio J. Biliūno g. 9, Vilniuje, kad. Nr. 0101/0003:399.

Tvoros aprašymas:

-  šalia sklypų J. Biliūno g. Nr. 9 (toliau – Sklypas 9) ir J. Biliūno g. Nr. 11, Vilniuje, valstybinėje žemėje,  pastatyta medinių segmentų tvora, kurios aukštis apie 1,50 m, ilgis apie 2,95 m ir 10,27 m. Tvora pritvirtinta prie akmens mūro stulpų  0,45m x 0,45m, aukštis apie 1,5 m;

- valstybinėje žemėje lygiagrečiai J. Biliūno gatvei, viso Sklypo 9 pločiu pastatyta tvora ant betoninio pamato, kurio aukštis apie 0,3 m; ant pamato sumūryti akmens mūro stulpai  0,45m x 0,45m, aukštis apie 1,5 m; tarp mūrinių stulpų sumontuota metalinių segmentų tvora. Vienas tvoros segmentas, kurio plotis apie 1,14 m užmūrytas  aklina akmens mūro siena. Bendras tvoros  aukštis apie 1,9 m,  ilgis apie 25,0 m (su dviem vartais, kurių plotis apie 3,64 m, aukštis apie 1,70 m ir vienais varteliais, kurių plotis apie 1,0 m, aukštis apie 1,70 m);

- šalia sklypų  Sklypas 9 ir J. Biliūno g. Nr. 7 (toliau – Sklypas 7), Vilniuje, valstybinėje žemėje pastatyta aklina plytų mūro siena/tvora, kurios aukštis apie 1,50 m, ilgis apie 1,9 m. Toliau tvora tarp Sklypo 7 ir Sklypo 9, valstybinėje žemėje pastatyta iš medinių lentelių segmentų, pritvirtintų prie  akmens mūro stulpų  0,45m x 0,45m, aukštis apie 1,5 m. Bendras tvoros ilgis apie 48,16 m;

- valstybinėje žemėje lygiagrečiai Nemenčinės plentui ir Sklypui 9, pastatyta tvora iš betoninių blokų. Tvoros aukštis apie 2,1 m, ilgis apie 23,35 m.

Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Inspekciją el. p. info@vtpsi.lt.

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame VIDMANTĄ BOSEVIČIŲ 2019-10-29 9.00 val. dalyvauti patikrinime dėl pastatytos/nugriautos tvoros adresu: Biliūno g. 9, Vilnius. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 207 4791 arba 8 682 68192).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.