Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Jeruzalės g. 2, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas, statytojui - UAB „Antira“ 2019-09-26 surašė Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus Nr. PN-827, kuriame nurodyta nugriauti žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0009:468) Jeruzalės g. 2, Vilniaus m., bei valstybinėje žemėje, esančioje už žemės sklypo ribų, pastatytus I gr. nesudėtinguosius statinius – garažų paskirties pastatą - garažą (unikalus Nr.4400-4902-7585) (6,77x9,77(m.)); kitos inžinerinių statinių paskirties statinį – stoginę (autoplovyklą) (7x16,4(m.)); prekybos paskirties pastatą (aviamodelių parduotuvę) priblokuotą prie degalinės operatorinės (4,5x8,91(m.)). ir sutvarkyti statybvietę iki 2020-03-26.

2019-09-26 Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus Nr. PN-827 įvykdymo patikrininimas numatytas 2020-03-26, 10:00 val.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, el. pastas: info@vtpsi.lt.