Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Kalnų k. 1, Šaukoto sen., Radviliškio r. sav.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) statytojui Volodymyr Sushko surašė 2018-12-27 savavališkos statybos aktą SSA-60-181227-00037 dėl savavališkai statomo pagalbinio ūkio paskirties pastato – viralinės, adr. Kalnų k. 1, Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., 2018-12-27 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-60-181227-00037 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų bei 2019-09-24 privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-30-190924-00038 iki 2020-03-23 pašalinti savavališkos statybos padarinius ir sutvarkyti statybvietę.

Kviečiame Volodymyr Sushko arba jo įgaliotą asmenį 2020-03-25, 10 val. atvykti į patikrinimą, adresu Kalnų k. 1, Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., kurio metu bus tikrinama, ar privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra įvykdytas. Tikrinimą atliks Inspekcijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento specialistas, kontaktiniai duomenys Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, 116 kab. el. p.:  d.praniuliene@vtpsi.lt, tel. (8 421) 47 642, +370 610 35 820.