Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Kęstučio g. 54, Kaune

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – priežiūros įstatymas) 14 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių nuostatomis, 2019-11-18 Vilhelminai Kupčiūnienei, surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-191118-00131, privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-191118-00129 (toliau – Privalomasis nurodymas), įpareigojantį iki 2020-05-18 demontuoti nuotėkų vamzdį administracinės paskirties pastate Kęstučio g. 54, Kaune, bute Nr. 3 iš san. mazgo patalpos 1-35, pažymėtos 2008-03-18 kadastrinių matavimų byloje II a plane, kuris išvestas per pastato vakarinį fasadą neturint projekto ir statybą leidžiančio dokumento.

2020-05-19, 10.00 val., Kęstučio g. 54, Kaune Departamento specialistai atliks patikrinimą ar įvykdytas Privalomasis nurodymas. Kviečiame Vilhelminą Kupčiūnienę ar jos įgaliotą asmenį atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti el. paštu: info@vtpsi.lt, tel.: (8 37) 270 019 arba tel. +370 604 63007.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 ir 7  dalyje numatytus atvejus.