Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Liepkalnio g. 108, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2018-05-17 SVETLANAI STEPANČIOVAI surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)PN-606, įpareigojantį iki 2018-11-17 nugriauti I gr. nesudėtingus statinius, t. y. 19,0 m. ilgio ir 4,43m.  ilgio tvoras,  kurios yra pastatytos už žemės sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0073:179) Liepkalnio g. 108, Vilniuje, ribų valstybinėje žemėje. Atlikus griovimo darbus, sutvarkyti statybvietę ir informuoti Departamentą  el. p. info@vtpsi.lt .

                      Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame SVETLANĄ STEPANČIOVĄ, 2018-11-18, 10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl pastatytų tvorų,  adresu Liepkalnio g. 108, Vilniuje nugriovimo patikrinimo. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 2595617 arba 8 682 49301.

                      Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.