Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Lotmiškio g. 13, Neringoje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau –Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau –Klaipėdos departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, statytojui Vaciui Lekevičiui surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-181106-00094 dėl kultūros vertybių teritorijoje – Nidos gyvenvietėje ir Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje savavališkai rekonstruoto pagalbinio ūkio paskirties pastato Lotmiškio g. 13, Neringa.

2018-11-06 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PNSSP-30-181106-00099 pašalinti savavališkos statybos padarinius t.y. iki 2019-05-06 savavališkai rekonstruoto pagalbinio ūkio paskirties pastato dalis išardyti taip, kad statinys atitiktų iki rekonstravimo buvusius pastato matmenis, fiksuotus 2009-07-28 nekilnojamojo turto kadastro byloje ir sutvarkyti statybvietę. Taip pat Vaciui Lekevičiui 2018-11-06 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PNSD-30-181106-00100 nevykdyti jokių statinio statybosdarbų, išskyrus tuos, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius.

Apie privalomųjų nurodymų įvykdymą informuoti Inspekciją el. p. info@vtpsi.lt;

Informuojame, kad jeigu V. Lekevičius nepraneš apie privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-181106-00099 įvykdymą ar nepateiks prašymo jį pratęsti teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamento, 140 punktu, kviečiame V. Lekevičių 2019-05-08 10.00 val. dalyvauti privalomojo nurodymo Nr. PNSSP-30-181106-00099 įvykdymo patikrinime adresu Lotmiškio g. 13, Neringa. Patikrinimą atliks Klaipėdos departamento specialistai. Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.