Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Mileišiškių Sodų 11-oji g. 7, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių nuostatomis 2018-06-14 VILMUTEI BUTAVIČIENEI surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)PN-713, įpareigojantį iki 2018-12-14 nugriauti betoninio cokolio su horizontalaus kalimo lentų tvorą (20,03 m ilgio ir apie 1,2 m aukščio, betoninio pagrindo aukštis nuo 0,2 m iki 1,2 m) pastatytą valstybinėje žemėje prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, esančio Mileišiškių Sodų 11-oji g. 7, Vilniuje, kadastro Nr. 0101/0025:457. Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą  el. p. info@vtpsi.lt .

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame VILMUTĘ BUTAVIČIENĘ, 2018-12-14, 10:00 val. dalyvauti patikrinime dėl pastatytų statinių,  adresu Mileišiškių Sodų 11-oji g. 7, Vilniuje. Patikrinimą atliks Departamento specialistai (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 2101475 arba 8 687 56 114.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.