Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Žvirbliškių k.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Miškų įstatymo 2 straipsnio 19 dalimi ir Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Vidimantui  Sorakai  2018-11-28 surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29) PN-1526 (toliau – Nurodymas), kuriuo įpareigojo iki 2019-05-31 pertvarkyti 3 (tris) pastatus (kurių išmatavimai: ilgis – 6,1 m, plotis – 4,10 m, aukštis – 4,8 m) į stogines, kad atitiktų 2014-07-31 miškotvarkos projekte Nr. 49474 nurodytus statinius – pavėsines (plotas iki 25 m2), žymėjimas plane 1I/ž, Nr. 4400-3890-3885; žym. plane 2I/ž, 4400-3890-3896; žym. plane 3I/ž, 4400-3890-3909, miškų ūkio paskirties žemėje (kadastrinis Nr. 6244/0004:284), Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Žvirbliškių k.

Nugriauti žemės sklype (kadastrinis Nr.6244/0004:284) pastatytus statinius: 1. pavėsinę iš medinių rąstų (išmatavimai: ilgis -3,0 m, plotis – 2,5 m, aukštis – 2,67 m); 2. medinę terasą su uždengiamu kubilu (išmatavimai: ilgis -5,3 m, plotis – 3,5 m, aukštis – 0,80 m); 3. medinį lieptą (išmatavimai: pirma dalis - ilgis - 6,0 m, plotis – 4,0 m; antra dalis  – ilgis - 9,1 m, plotis – 1,8 m); 4. medinę malkinę (išmatavimai: ilgis -5,3 m, plotis – 3,5 m, aukštis – 2,5 m, bei sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas). Apie įvykdymą informuoti Inspekciją el. p. info@vtpsi.lt ;

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame Vidimantą Soraką 2019-06-05 10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl privalomojo nurodymo įvykdymo adresu Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Žvirbliškių k.

 Patikrinimą atliks Departamento specialistai (A. Juozapavičiaus g. 9 , Vilnius, tel.: (8 389) 20 519 arba 8 61391270).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.