Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas, statytojui - Raimundui Latvinskui 2019-10-15 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-886, kuriame nurodyta pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio 19 dalį ir Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., žemės ūkio paskirties sklype (kadastrinis Nr. 6247/0001:403), nugriauti miško žemėje esančią kitos inžinerinių statinių paskirties statinį - terasą ir sutvarkyti statybvietę iki 2020-04-15.

2019-10-15 Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus Nr. PN-886 įvykdymo patikrininimas numatytas 2020-04-20, 10:00 val.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, el. paštas: info@vtpsi.lt.