Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Naujųjų Kalvelių 3-oji g. 12, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas) informuoja MINDAUGĄ DRAGŪNĄ, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2018-04-30 Jums buvo surašytas privalomasis nurodymas Nr. (23.29)-PN-522, įpareigojantis iki 2018-10-30 išardyti metalinius stulpus ir vartus (nesudėtinguosius inžinerinius statinius) pastatytus valstybinėje žemėje (viso 4,46 m ilgio), už žemės sklypo (kad. Nr. 4154/2304:61), esančio Naujųjų Kalvelių 3-oji g. 12, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., ribos. Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą  el. p. info@vtpsi.lt .

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame MINDAUGĄ DRAGŪNĄ,   2018-10-31 10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl pastatytų metalinius stulpų ir vartų,  adresu  Naujųjų Kalvelių 3-oji g. 12, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 203 1377 arba 8 646 67 815.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.