Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo  11 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalimis 2018-07-05 Laimai Magelinskienei ir Juozui Magelinskui surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29) PN-801, kuriuo įpareigojo iki 2019-01-09 Baravykinės kraštovaizdžio draustinyje nugriauti metalinio tinklo tvoras su metaliniais stulpeliais (ilgis apie -1270 m, aukštis -1,5 m) su trimis įvažiavimo metaliniais vartais. Taip pat nugriauti du sandėlius: (5,4 m x 4,8 m x 4,3 m ir 6,15 m x 6,08 m x 4,6 m) adresu Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav. Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą  el. p. info@vtpsi.lt .

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas) 124 punktu, informuojame Laimą Magelinskienę ir Juozą Magelinską apie nustatytus pažeidimus ir įteikiame dokumentus. Pagal Reglamento minėtą punktą 2019-01-11 11:00 val. įvyks patikrinimas dėl pastatytų tvorų, sandėlių  adresu Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. j.matuliene@vtpsi.lt,  tel.: (8 389) 20515 arba 8 613 91270.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.