Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Ragainės g. 5D, Klaipėdoje

Statytojui Žilvinui Spudžiui, dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ užregistruotos deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-60-180627-01558 (toliau – Deklaracija) dėl blokuotų dviejų butų gyvenamųjų namų Ragainės g. 5D, Klaipėdoje (unikalus Nr. 4400-4452-2192), kurioje galimai neteisėtai nurodytas statinio statybos techninės priežiūros vadovas, 2018 m. gruodžio 11 d. surašytas privalomasis nurodymas PN-1608.

Gavus asmens, kuris Deklaracijoje nurodytas statinio statybos techninės priežiūros vadovu, pranešimą, dėl Deklaracijoje galimai neteisėtai panaudotų jo asmens duomenų ir kvalifikacijos atestato Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) teritorijų planavimo ir statybos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 9 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 111 punktu, surašė privalomąjį nurodymą pateikti Deklaracijoje nurodyto asmens veiklos vykdymą patvirtinančių dokumentų kopijas. Jeigu Deklaracijoje nurodytas asmuo Deklaracijoje nurodyto statinio statybos metu veiklos nevykdė, prašome informuoti, kas buvo deklaracijoje nurodyto objekto statinio statybos vadovu ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas.

Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso 505 straipsnio ir Reglamento 111 punkto nuostatų pagrindu, kviečiame Žilviną Spudžių, per 10 d. d. nuo skelbimo paviešinimo, atvykti į Inspekciją, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, 110 kabinetą ir pateikti prašomą informaciją.