Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Smėlio g. 30-3, Ignalinoje

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Ievai Ragaišytei 2020-06-29 surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29E)PN-789, kuriuo įpareigojo Ievą Ragaišytę elektroniniu paštu adresu: k.kondratenko@vtpsi.lt pateikti Rytų departamentui šių dokumentų kopijas: 1) buto, esančio Smėlio g. 30-3, Ignalina, kapitalinio remonto techninio darbo projekto ekspertizės; 2) statybos darbų rangos sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu (pridedant kvalifikacijos atestato kopiją), arba statytojo (užsakovo) kvalifikacijos atestato kopiją, jeigu jis vykdo ir rangovo funkcijas arba atlieka statybą ūkio būdu; 3) statybos techninės priežiūros paslaugų sutartį (pridedant kvalifikacijos atestato kopiją). Jei per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos nebus pateiktos prašomų dokumentų kopijos, Ievai Ragaišytei bus taikomos administracinio poveikio priemonės, numatytos Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje