Atgal

Dėl privalomojo nurodymo T. Ševčenkos g. 9, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130 p., statytojui UAB ,,Saverma“ 2018-12-05 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-181205-00155.

2018-12-06 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PNSSP-100-181206-00156 (toliau – Privalomasis nurodymas) pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuo UAB ,,Saverma“  įpareigota iki 2019-06-05 užtaisyti skylę (ventiliacijos angą) išorinėje sienoje T. Ševčenkos g. 9, Vilniuje bei sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas). Apie įvykdymą informuoti Inspekciją el. p. info@vtpsi.lt.

Vadovaudamiesi Reglamento, 122 punktu, kviečiame UAB ,,Saverma“ atstovą 2019-06-19 10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl privalomojo nurodymo įvykdymo. Patikrinimą atliks Departamento specialistai (A. Juozapavičiaus g. 9 , Vilnius, tel.: (8 386) 20 900 arba 8 659 62733).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.