Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Tujų g. 3, Mažeikiai

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Virginijai Reklinienei surašė 2019-04-17 privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. (16.29)PN-316, kuriuo įpareigojo Virginiją Reklinienę iki 2019-10-17 nugriauti nuo 1,17 m iki 1,20 m aukščio ir apie 7,30 m ilgio tvoros, pastatytos valstybinėje žemėje, dalį prie sklypo, adresu Tujų g. 3, Mažeikiai, ir sutvarkyti statybvietę. Jei iki 2019-10-17 nebus raštiškos informacijos apie privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymą ar prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo terminą, privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimas vietoje bus atliekamas 2019-10-23, 10:30 val. Pareigūno, kuris atliks statybos patikrinimą, kontaktiniai duomenys: tel. Nr. 8 440 45421, 8613 84426“.