Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Verdainės g. 5, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies ir 5 priedo 8 punktu, 2020-08-26 GINTAREI MIKŠIENEI surašė privalomą nurodymą Nr. PN-1035 pašalinti pažeidimus (toliau – Nurodymas), kuriuo įpareigojo iki 2020-10-20 organizuoti darbus, užtikrinančius sumontuotų statinio konstrukcijų apsaugą, žmonių saugą ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos statybvietėje, esančioje Verdainės g. 5, Vilniuje.

Privalomojo nurodymo turinys

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas gavo pranešimą dėl pilietės G. Mikšienės neprižiūrimo nebaigto statinio, UAB „JKG STATYBA“ išnuomotame valstybinės žemės sklype, kurio unikalus Nr. 0101-0167-0581, adresu Trakėnų g. 27, Vilniuje. Prašoma nustatyti, ar žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0167:581, Vilniaus m. k. v., unikalus Nr. 0101-0167-0581, registro Nr. 1/40644, dalyje, kurioje nebaigto statyti statinio adresas Vilnius, Verdainės  g. 5, statybos dalyvė – nebaigto statinio savininkė Gintarė Mikšienė – neprotingas ilgas neveikimas atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei nustačius neatitikimą/pažeidimą, imtis priemonių šiems pažeidimams pašalinti.

Atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje, nustatyta, kad nurodytu adresu yra nebaigto statyti pastato pamatai, statybos nevykdomos, pastatas apleistas, sklypas aptvertas netvarkinga ir aplūžusia tvora. Nekilnojamojo turto registre nurodyta, kad pastato būklė – nebaigtas statyti, baigtumo procentas – 6 %. Nurodyti statybos pabaigos 2008 metai. Pavojų žmonių gyvybei kelia paliktos atviros, neužsandarintos angos pamatuose, nėra įspėjamųjų ženklų. Pamatai nėra tinkamai aptverti, statybvietėje išmėtyta įvairių šiukšlių, apaugę krūmais ir žole.

Jums nurodoma organizuoti darbus, užtikrinančius sumontuotų statinio konstrukcijų apsaugą, žmonių saugą ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos statybvietėje, esančioje Verdainės g. 5, Vilniuje: uždengti atviras statinio angas; tinkamai ir tvarkingai aptverti statybvietę, numatyti įspėjamųjų ženklų pastatymą; degių statybos produktų ir įvairių šiukšlių pašalinimą iš statybvietės, tuo užtikrinant aplinkos apsaugą bei greta gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas).

 Šis privalomasis nurodymas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – TPSVPĮ) 11 straipsnio 10 dalis).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus TPSVPĮ 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Už privalomojo nurodymo nevykdymą teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti privalomąjį nurodymą dieną.

Apie šio privalomojo nurodymo įvykdymą privaloma nedelsiant raštu informuoti Inspekciją el. paštu info@vtpsi.lt.