Atgal

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo adr. S. Neries g. 17, Palanga

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Gintarui Žukevičiui surašė 2018-07-02 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-180702-00055, kuriuo įpareigojo G. Žukevičių iki 2018-12-29 išardyti savavališkai rekonstruoto neypatingojo statinio dėl kurio statybos 2018-06-28 surašytas savavališkos statybos aktas SSA-30-180628-00048, esančio žemės sklype adr. S. Neries g. 17, Palanga dalis taip, kad jis atitiktų 2005 m. parengto „Ūkinio pastato ir garažo rekonstrukcija į kūrybines patalpas S.Neries g. 17, Palanga“ statybos projekto esminius sprendinius, pagal kurį Palangos miesto savivaldybės administracija išdavė 2006-03-01 statybos leidimą Nr.45 ir sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimas, kuriame kviečiamas dalyvauti G. Žukevičius ar jo įgaliotas atstovas, bus atliekamas 2019-01-03, 10.00 val., adr. S. Neries g. 17, Palanga. Pareigūno, kuris atliks patikrinimą kontaktiniai duomenys: Arūnas Dronseika, tel. Nr. (8 46) 030 141, +370 684 77572.