Atgal

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo žemės sklype Aviečių g. 61, Stoškų k., Šilų sen., Jonavos r.

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Igoriui Šerstobojevui surašė 2019-06-25  savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-190625-00055, 2019-06-26 privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. PNSD-20-190626-000527 ir privalomąjį nurodymą pašalinti statinio savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-190626-00057, kuriuo įpareigojo Įgorį Šerstobojevą iki 2019-12-25 nugriauti / išardyti, žemės sklype Aviečių g. 61, Stoškų k., Jonavos r., savavališkai pastatytą nuotekų valyklą (II grupės nesudėtingą statinį), kurios tūris 2000 l, debitas per para iki 0,6 kubinių metrų ir sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimas, kuriame kviečiamas dalyvauti Įgoris Šerstobojevas ar jo įgaliotas atstovas, bus atliekamas 2019-12-27, 10:00 val., adresu Aviečių g. 61, Stoškų k., Jonavos r. Pareigūno, kuris atliks patikrinimą kontaktiniai duomenys: tel. Nr. 8 349 20 003.