Atgal

Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, Savanorių pr. 47, Kaune

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) teritorijų planavimo ir statybos skyrius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 9 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 111 punktu,  statytojui UAB „Occopirmus“ (toliau – statytojas) dėl su daugiabučio gyvenamojo namo deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties keitimą Nr. ACCR-60-180717-01675 (unikalus Nr. 1994-1005:1019) Savanorių pr. 47, Kaune, susijusių dokumentų pateikimo, 2018-11-23 surašė privalomąjį nurodymą PN-1509, įpareigojantį pateikti informaciją. Bendrovės registracijos adresu statytojui privalomasis nurodymas išsiųstas registruotu paštu. Praėjus nustatytam privalomojo nurodymo įvykdymo terminui duomenų negauta, o registruotu paštu išsiųstas raštas gražintas,  nurodant, kad korespondencijos adresatui nepavyko įteikti.

Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, prašome Jūsų paskelbti šio turinio skelbimą vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt:

1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) teritorijų planavimo ir statybos skyrius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 9 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 111 punktu, statytojui UAB „Occopirmus“, įmonės kodas 304323491, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius (toliau – statytojas), dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) užregistruotos deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-60-180717-01675 (toliau – deklaracija), kurioje galimai neteisėtai nurodytas gyvenamojo daugiabučio namo (unikalus Nr. 1994-1005-1019) Savanorių pr. 47, Kauno mieste, statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Inspekcija gavo asmens, kuris deklaracijoje nurodytas statinio statybos techninės priežiūros vadovu, pranešimą, dėl deklaracijoje galimai neteisėtai panaudotų jo asmens duomenų ir kvalifikacijos atestato. Jeigu minėtas asmuo vykdė veiklą deklaracijoje nurodyto statinio statybos metu, prašome pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas. Jeigu deklaracijoje nurodytas asmuo deklaracijoje nurodyto statinio statybos metu veiklos nevykdė, prašome informuoti, kas buvo deklaracijoje nurodyto objekto statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas.

2. Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso 505 straipsnio ir Reglamento 111 punkto nuostatų pagrindu, kviečiame UAB „Occopirmus“ vadovą, per 10 d. d. nuo skelbimo paviešinimo, atvykti į Inspekciją, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, 110 kabinetą ir pateikti prašomą informaciją.