Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Aleksandravo k. Šateikių sen., Plungės r. sav.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos  (toliau – Inspekcija) Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 11 straipsnio 6 dalimi, statytojui Tomui Vitosiui (toliau – statytojas) 2021-03-29 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-364 (toliau – Privalomasis nurodymas), t. y. nugriauti neteisėtai pastatytą I-mos grupės nesudėtingąjį inžinerinį statinį – pavėsinę, adresu Aleksandravo k. Šateikių sen., Plungės r. sav. žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 6801/0011:259 ir sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo  įvykdymo terminas 2021-09-29. Jeigu statytojas apie Privalomojo nurodymo įvykdymą per nustatytą terminą neinformuos Inspekcijos  Departamento, vadovaudamasis Priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalies nuostata, Inspekcijos Departamentas 2021-10-07 10:00 val.  atliks Privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimą, adresu Aleksandravo k. Šateikių sen., Plungės r. sav., žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 6801/0011:259. Patikrinimą atliksiančio Inspekcijos Departamento Antrojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Arūno Tubino  tel. Nr. 8613 84426, el. paštas: a.tubinas@vtpsi.lt.

Statytojas pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 1992-05-12 Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (galiojusi redakcija iki 2019-12-31) 126.1 papunktį, 176 punktą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (galiojusi redakcija iki 2019-12-31) 20 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (galioja nuo 2020-01-01) 69 straipsnio  1 dalies 25 punktą, 95 straipsnio 1 punktą, 100 straipsnio 4 punktą, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo  11 straipsnio 1 dalį.