Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Bažnyčios g. 46, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ŽŪB „Agroplanta“ 2021-01-06 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-7, kuriuo įpareigojo ŽŪB „Agroplanta“ į. k. 181340855, organizuoti ir atlikti darbus užtikrinančius žmonių saugą ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, pastato, esančio Bažnyčios g. 46, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. teritorijoje: įrengti aptvėrimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių atlikimą, tuo užtikrinant aplinkos apsaugą bei greta gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo keliamo pavojaus. Nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas).