Atgal

Dėl privalomojo nurodymo K. Donelaičio g. 74, Kaune

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas, 2020-06-23 UAB „Dinaka“ įm. k. 134592392, surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-200623-00071(2), 2020-06-25 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-200625-00072(2)  dėl savavališkai įrengto stoglangio, pastato šiaurės vakarinėje pusėje, esančio adresu K. Donelaičio g. 74, Kaune.

Informuojame, kad 2020-07-15 raštu Nr. 2D-9503 „Dėl savavališkos statybos“(toliau – raštas) teiktų dokumentų 2020-06-23 savavališkos statybos akto Nr. SSA-20-200623-00071 ir 2020-06-25 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-200625-00072 turinyje yra techninio pobūdžio klaida.

2020-06-23 savavališkos statybos akto Nr. SSA-20-200623-00071 dokumento skiltyje „Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atliekami (atlikti) statybos darbai, duomenys“, nurodytas patalpos unikalus numeris – 4400-3242-3282:2103, skiltyje „Pažeidimo esmė“ nurodytas patalpos unikalus numeris – 4400-2342-2382:2103. Atitinkamai taisoma į „...4400-2342-2382:2103“.

2020-06-25 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius dokumento skiltyje „Patalpa, dėl kurios teikiamas privalomasis nurodymas“, nurodytas patalpos unikalus numeris – 4400-3242-3282:2103, skiltyje „Privalomasis nurodymas“ nurodytas patalpos unikalus numeris – 4400-2342-2382:2103. Atitinkamai taisoma į „...4400-2342-2382:2103“.

Kiti raštu teikti dokumentai ir jų priedai laikytini teisingais. Atsiprašome už techninę klaidą.