Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Naujasodžio g. 16, Utenoje

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Osvaldui Merkiui 2021-07-07 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-890, kuriuo įpareigojo Osvaldą Merkį, organizuoti ir atlikti darbus užtikrinančius žmonių saugą ir nelaimingų atsitikimų prevenciją. Ūkiniame pastate, esančiame adresu Naujasodžio g. 16, Utena užsandarinti pastato išdaužytus langus, durų angą, stogo dangą, kad į pastatą negalėtų patekti pašaliniai asmenys.