Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Plytinės g. 12, Aleksandrijos k., Šiaulių r. sav

Informuojame, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, gyvenamajame name esančio buto Nr. 8, adresu Plytinės g. 12-8, Aleksandrijos k., Šiaulių r. sav., savininkui Artūrui Stankevičiui 2021-02-18 surašė privalomajį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-191 (toliau – nurodymas) t.y. iki 2021-08-18 nugriauti valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, prie daugiabučio gyvenamojo namo adresu, Plytinės g. 12, Aleksandrijos k., Šiaulių r. sav., esančių išorinių atitvarų, ribojančių butą nr. 8, pastatytą pagalbinio ūkio paskirties pastatą ir sutvarkyti statybvietę.

2021-08-20 10 val., adresu Plytinės g. 12-8, Aleksandrijos k., Šiaulių r. sav., Inspekcijos pareigūnas (kontaktiniai duomenys: (841) 524542 arba el. p. d.kundrotiene@vtpsi.lt), atliks nurodymo įvykdymo patikrinimą. Prašome Artūrą Stankevičių dalyvauti patikrinime.