Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Ramunių g. 2, Joniškės k., Tauragės sen., Tauragės r.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Vakarų Lietuvos departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 11 straipsnio 6 dalimi, statytojui Vytautui Šmitui 2021-04-27 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-492(16.66 Mr) (toliau – Privalomasis nurodymas), įpareigojantį iki 2021-10-26 atlikti nebaigto statyti pastato Ramunių g. 2, Joniškės k., Tauragės sen., Tauragės r., atvirų angų laikiną užsandarinimą, statybvietės aptvėrimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių įrengimą, užtikrinat nelaimingų atsitikimų šiame žemės sklype prevenciją.

Vakarų Lietuvos departamento specialistai 2021-10-29, 10.00 val., Ramunių g. 2, Joniškės k., Tauragės sen., Tauragės r., atliks patikrinimą, ar įvykdytas Privalomasis nurodymas Nr. PN-492(16.66 Mr). Kviečiame Vytautą Šmitą ar jo įgaliotą asmenį atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti el. paštu: info@vtpsi.lt.

Priežiūros įstatymo 8, 11 straipsnių nuostatomis, Inspekcija atlieka statybos valstybinę priežiūrą, tame skaičiuje ir  teisės aktų laikymosi statybvietėse. Priežiūros įstatymas nenumato galimybės nesurašyti Privalomojo nurodymo, kai statybvietė neaptverta