Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Vaisių g. 10, Šiauliuose

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), dėl gyvenamajame name adresu, Vaisių g. 10, Šiaulių m., savavališkai atliktų statybos darbų, asmeniui Arvydui Banevičiui 2021-04-06 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-210406-00045 - Versijos Nr. 2, 2021-04-08 privalomajį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dallies statybos darbų Nr. PNSD-30-210408-00042 ir 2021-04-09 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-210409-00042 - Versijos Nr. 2 (toliau – nurodymas), kuriuo nustatytas terminas iki 2021-10-09 išardyti savavališkai pakeistą neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Vaisių g. 10, Šiaulių m., mansardiniame aukšte esančio 5-to buto (unik. Nr. 2993-6007-0012:0003) trijų išorinių sienų (šiaurės - rytų pusės skliautas ir jo šoninės sienos) fasadų apdailą ir balkono aptvėrimo tvorelės apdailą ir sutvarkyti statybvietę. 

               2021-10-12 1100 val., adresu Vaisių g. 10, Šiaulių m., - Inspekcijos pareigūnas (tel. 8 682 86958, el. p. a.balsys@vtpsi.lt), atliks nurodymo įvykdymo patikrinimą. Prašome Arvydą Banevičių dalyvauti patikrinime.