Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Vyšnių g. 23, Tvarkiškių k., Garliavos sen., Kauno r.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas, 2021-03-26 UAB „Vilorus“ į.k. 133043234, surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-348 (toliau – Privalomasis nurodymas), įpareigojantį iki 2021-09-26, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatyta, pašalinti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1932 apsauginėje juostoje, prie žemės sklypo Vyšnių g. 23, Tvarkiškių k., Garliavos sen., Kauno r. (kad. Nr. 5227/0001:606) įrengtą nuovažą su pralaida ir sutvarkyti statybvietę, arba tesės aktų nustatyta tvarka gauti Kelių direkcijos leidimą minėtoje vietoje įrengti inžinerinį statinį – nuovažą su pralaida.

Apie Privalomojo nurodymo įvykdymą prašome informuoti el. paštu: info@vtpsi.lt, tel.: (8 37) 270 016 arba tel. +370 613 86847.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Inspekcija perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus TPSVPĮ 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.