Atgal

Vyriausybė perskaičiavo ir atnaujino rinkliavų dydžius už Statybos inspekcijos teikiamas paslaugas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį, kad 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja nauji padidinti rinkliavų dydžiai už Statybos inspekcijos teikiamas paslaugas.

Pareiškėjai, teikdami Statybos inspekcijai prašymus dėl paslaugų teikimo, nuo 2020 m. liepos 1 d. turės sumokėti pakeisto dydžio rinkliavą.  

Informaciją apie pasikeitusius rinkliavų už Statybos inspekcijos paslaugas dydžius galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4edac900ba0711eab9d9cd0c85e0b745 (rinkliavų dydžius keičiančio nutarimo 62–72 punktai).

Nuo 2020-07-01 taikomi rinkliavų dydžiai už:

1.

statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:    

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 212
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 185

2.

branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:                    

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai – 212
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 185

3.

deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą, kurį atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos:       

- kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 42

- kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 35

4.

pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kurią išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:        

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 42
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 35

5.

 pažymos apie statinio nugriovimą, kurią išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:  

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 43
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 35

6.

leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:   

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 253
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 228

7.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:        

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 295
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 270

8.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:    

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 253
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ -  228

9.

statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:        

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 211
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 186

10.

 statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:    

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 169
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 144

11.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti nesudėtingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:     

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 84
 • kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 60

 

Daugiau informacijos:

Tomas Raščius

tel.: (85) 206 0721

El. paštas: t.rascius@vtpsi.lt

www.vtpsi.lt