Deklaracija apie statybos užbaigimą:

 

Pranešimas apie statybos pradžią:

 

GIS brėžinio įkėlimas:

 

GIS brėžinio susiejimas:

 

Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą:

 

Prašymas išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projektų sprendinių:

 

Prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą:

 

Prašymas išduoti specialiuosius reikalavimus:

 

Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus:

 

Prašymas pritarti projektiniams pasiulymams:

 

Prašymas išduoti pažymą apie statinio nugriovimą:

 

Prašymas pratęsti privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą:

 

Prašymas ištaisyti klaidas dokumente:

 

Prašymas leisti atlikti statinio konservavimo darbus:

 

Prašymas leisti tęsti sustabdytą statybą:

 

Statybą leidžiančių dokumentų duomenų ir prie jų pridėtų dokumentų viešinimas: