Pagalba

 

IS „Infostatyba" programėlės mobiliesiems nešiojamiems įrenginiams

 

Programėlė autentifikuotiems naudotojams, skirta peržiūrėti viešų elektroninių paslaugų teikimo būseną

Programėlė, skirta teikti informaciją apie galbūt savavališką statybą

Paslaugos trumpas aprašymas:

Fiziniams ir juridiniams asmenims atstovaujantiems fiziniams asmenims sudaryta galimybė, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt ir atlikus autentifikaciją per bankinę sistemą, nuotoliniu būdu pateikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo. Šiuo metu galima naudotis 18 paslaugų. 

Norėdami naudotis IS „Infostatyba" išorine svetaine turite būti komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojais arba turėti 2 ar 3 klasės asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto el. parašo paslaugų teikėjo.
Norint prisijungti prie IS „Infostatyba" išorinės svetainės, reikia autentifikuotis per Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninių valdžios vartų portalą adresu: www.epaslaugos.lt

 

IS „Infostatyba" išorinės svetainės naudotojo vadovas

 

Šioje svetainėje galite nuotoliniu būdu pateikti šiuos dokumentus:
- Prašymą išduoti leidimą
- Prašymą išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui
- Prašymą išduoti SLD kito statytojo vardu
- Prašymą išduoti leidimą LR teritoriniuose vandenyse / išskirtinėje ekonominėje zonoje / kontinentiniame šelfe / ypatingos valstybinės svarbos projektui
- Prašymą išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje
- Prašymą išduoti leidimą BEO
- Prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą
- Pranešimą apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą
- Prašymą išduoti pažymą apie statinio nugriovimą
- Prašymą išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių
- Prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą
- Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą
- Prašymą pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą
- Prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus
- Prašymą išduoti prisijungimo sąlygas
- Prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus
- Prašymą išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus
- Prašymą išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus


Su prašymais pateikiamų dokumentų sąrašą rasite čia...

Šioje svetainėje taip pat galite:
- naudotis statyba leidžiančių dokumentų paieška;
- pranešti apie galbūt savavališkas statybas.

 

Rekomendacijos svetainės naudotojams
Suvesti duomenys į duomenų bazę įrašomi TIK nuspaudus funkcinius mygtukus, pvz.: .
   Prašome nesinaudoti  interneto naršyklių funkciniais mygtukais „Back", „Forward", „Refresh" , . Priešingu atveju negarantuojame duomenų išsaugojimo sistemoje.

Norint dirbti su IS „Infostatyba" išorine svetaine rekomenduojame naudoti Mozilla Firefox 41.0" arba naujesnę šios naršyklės versiją. Ją rekomenduojame naudoti jei sistemoje ketinate el. parašu pasirašyti dokumentus.

Jei naudojate Internet Explorer arba Google Chrome naršykles, rekomenduojame „Internet Explorer 11.0" ir Google Chrome 44.0" arba naujesnes šių naršyklių versijas.


Sėkmingam failų įkėlimui prie prašymo pridedamų dokumentų, rekomenduojamas interneto failų įkėlimo (angl. upload) greitis nuo 5 Mb/s.

 

IS "Infostatyba" išorinės svetainės naudotojų pagrindiniai žingsniai:

Eil. Nr.

Žingsnis

Pastaba

1.

Taisyklingai užpildyti prašymą ir pridėti visus reikiamus dokumentus

Reikalingų dokumentų sąrašus ir naudotojo vadovus rasite skyrelyje „Bendrieji dalykai".

Už visą pateiktą informaciją atsako statytojas / prašymo pateikėjas.

2.

Redaguoti / Patvirtinti teikimą / Ištrinti prašymą

Užpildytą prašymo formą galite redaguoti ar papildyti, kol jo dar nepateikėte valstybės institucijoms.
Prašymą galima ištrinti, kol jis nėra pateiktas valstybės institucijoms.

3.

Sekti prašymo nagrinėjimo eigą

Galite matyti prašymo nagrinėjimo eigą skyrelyje „Prašymai" --> „Pateiktų prašymų sąrašas".

 

Sesijos trukmė IS "Infostatyba" fomuojant nuotoliniu būdu teikiamus dokumentus:
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba" (toliau – IS) naudotojams yra nustatyta sesijos trukmė. Apribotas sesijos laikas apsaugo Jus nuo piktybinio pasinaudojimo Jūsų IS suvestais duomenimis, jei pasitraukę nuo kompiuterio užmiršote atsijungti nuo IS. Jei nuo prisijungimo prie IS pradžios 30 minučių nesinaudojate šia sistema, sesija baigiama. Norint vėl naudotis IS, reikia iš naujo įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį.
Kad neprarastumėte naujai suvestų IS duomenų, pirmiau pildykite būtinus laukus, pažymėtus žvaigždute (*), ir spauskite mygtuką „Išsaugoti" , o vėliau – „Redaguoti", kad galėtumėte tęsti duomenų suvedimą. Tą patį veiksmą („Išsaugoti" --> „Redaguoti") atlikite suvedę didesnį duomenų kiekį ar įkėlę didesnį rinkmenų skaičių.

 

Reikalavimai prie prašymų pridedamiems dokumentams:
Kompiuterinės laikmenos turi būti formuojamos ir vardijamos pagal STR „Statybą leidžiantys dokumentai" nuostatas:

Į kompiuterinę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) turi būti įrašytos visos projekto dalys; jei statinio elektroninis projektas didesnis kaip 10 MB, ši laikmena formuojama taip:


6.1. atskira rinkmena (failu), suteikus jai pavadinimą „Turinys", pateikiamas kompiuterinėje laikmenoje įrašytų statinio projekto rinkmenų sąrašas, nurodant kiekvienos rinkmenos bendrą puslapių skaičių, kiekvienoje rinkmenoje įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų puslapių skaičių;

6.2. kiekvienai statinio elektroninio projekto rinkmenai turi būti suteiktas pavadinimas, išreikštas skaitmeniu, pradedant nuo „1";

6.3. kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų tekstinių ir grafinių dokumentų spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena formuojama, pateikiant kuo daugiau tekstinių ir / ar grafinių dokumentų;


6.4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas - 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis - 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai - *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png. Jei statinio projekto rinkmenos patvirtintos el. parašais, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis - 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai - docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png.

 

6.5. Prie prašymo galima pridėti reikiamus dokumentus. Pridedamų dokumentų sąrašas priklauso nuo formuojamo prašymo tipo.

6.6. Dokumentų sąraše prie reikiamo dokumento spaudžiamas mygtukas „Pasirinkti failus“. Atverčiamame dokumento įkėlimo lange pasirenkamas norimas pridėti failas. Pasirinkti failai atvaizduojami sąraše.

6.7. Pridėtus dokumentus galima atsisiųsti arba ištrinti iš sąrašo. Jei pridėta keletas dokumentų juos galima keisti vietomis, tiesiog pele perstumiant įrašą į reikiamą vietą.

Vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-60 1 punktu, pateikiant elektroninius dokumentus įstaigoms, elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai turi būti pateikti tik ADOC-V1.0 formatu.

El. dokumentų pasirašymo el. parašu *.adoc formatu vaizdo instrukcija

 

Valstybės rinkliavos dydžiai
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nutarimu dėl konkrečių valstybės rinkliavų dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis patvirtinti tokie valstybės rinkliavos dydžiai:

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų teikiamų paslaugų:

Rinkliavos už Savivaldybių teikiamas paslaugas - Žyminio mokesčio už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą mokėjimo kodas yra 530xx, kur xx yra savivaldybės kodas. Savivaldybių kodus galima rasti  http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai#savivaldybes.

Eil. Nr.

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eurais)

4.532.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą

165

4.533.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą

93

4.535.

statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą

165

4.536.

statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą

93

4.537.

statybą leidžiančio dokumento atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą

52

4.5391.

leidimo statyti naują nesudėtingąjį statinį išdavimą

52

4.5392

leidimo rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą                           

52

4.5393

leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą                            

52

4.5394

leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą                           

52

4.5395

leidimo nugriauti statinį išdavimą                                                       

52

4.5396

leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą                        

52

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamų paslaugų:

Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita. Įmokos kodas 5809.

 

Eil. Nr.

 

Valstybės rinkliavos pavadinimas

 

Dydis (eurais)

4.1581.

statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.1581.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

75

4.1581.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu      |naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau - IS „Infostatyba“)                          

62

4.1582

branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimo akto išdavimą:    

 

4.1582.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

120

4.1582.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

110

4.1583

deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą, kurį atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos:tvirtinimą:                                      

 

4.1583.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

25

4.1583.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

20

4.1584

pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kurią išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.1584.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

25

4.1584.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

20

4.1585

pažymos apie statinio nugriovimą išdavimą: 

 

4.1585.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

20

4.1585.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

16

4.1586

leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimą:             

 

4.1586.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

150

4.1586.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

133

4.1587

leidimo tęsti sustabdytą statybą išdavimą: 

 

4.1587.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

30

4.1587.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

28

4.1588

leidimo atlikti statinio konservavimo darbus išdavimą:                                   

 

4.1588.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

21

4.1588.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

18

4.1589

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.1589.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

175

4.1589.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

150

4.15810

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15810.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

88

4.15810.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

72

4.15811

statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15811.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

38

4.15811.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

30

4.15812

statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15812.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

25

4.15812.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

20

4.15813

statybą leidžiančio dokumento statyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti nesudėtingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15813.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

25

4.15813.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

20

Dėl žyminio mokesčio įmokos patvirtinimo

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gauna paklausimų iš Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba" išorinės svetainės naudotojų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu patvirtintų valstybės rinkliavų sumokėjimo patvirtinimo. Informuojame, kad sumokėjus rinkliavą tiesiogiai per banką, banko išduotą įmokos kvitą reikėtų nuskenuoti ir pateikti kartu su prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) pridedamais dokumentais arba atskirai pateikti SLD išduodančiai institucijai. Jei apmokėjimas atliktas naudojantis elektronine bankininkyste, pranešimą apie sėkmingą apmokėjimą būtina išsaugoti ir pateikti pasirašytą elektroniniu parašu kartu su prie prašymo pridedamais dokumentais. Sumokėti rinkliavą iki prašymo pateikimo nėra privaloma, bet nepateikus SLD išduodančiai institucijai mokesčio įmokos kvito SLD nėra išduodamas.

Dėl įgaliojimų pateikti prašymą

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-627 (Žin., 2013, Nr. 92-4612) 6.2 ir 7.2 punktai. Vadovaujantis šiais punktais, teikiant prašymą išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius)/rekonstruoti statinį (-ius)/atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) ar prašymą raštu pritarti statinio projektui, turinčio statytojo teisę asmens įgaliojimas pateikti prašymą gali būti paprastos rašytinės formos.