Pagalba

 

IS „Infostatyba" programėlės mobiliesiems nešiojamiems įrenginiams

 

Programėlė autentifikuotiems naudotojams, skirta peržiūrėti viešų elektroninių paslaugų teikimo būseną

 

Programėlė, skirta teikti informaciją apie galbūt savavališką statybą

 

Paslaugos trumpas aprašymas:

Fiziniams ir juridiniams asmenims atstovaujantiems fiziniams asmenims sudaryta galimybė, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt ir atlikus autentifikaciją per bankinę sistemą, nuotoliniu būdu pateikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo. Šiuo metu galima naudotis 18 paslaugų. 

Norėdami naudotis IS „Infostatyba" išorine svetaine turite būti komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojais arba turėti 2 ar 3 klasės asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto el. parašo paslaugų teikėjo.
Norint prisijungti prie IS „Infostatyba" išorinės svetainės, reikia autentifikuotis per Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninių valdžios vartų portalą adresu: www.epaslaugos.lt

IS „Infostatyba" išorinės svetainės naudotojo vadovas

Šioje svetainėje galite nuotoliniu būdu pateikti šiuos prašymus:

Prašymas išduoti leidimą;
Prašymas išduoti leidimą LR teritoriniuose vandenyse / išskirtinėje ekonominėje zonoje / kontinentiniame šelfe / ypatingos valstybinės svarbos projektui;
Prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje;
Prašymas išduoti leidimą BEO;
Prašymas leisti tęsti sustabdytą statybą;
Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus;
Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams;
Prašymas išduoti prisijungimo sąlygas;
Prašymas išduoti specialiuosius reikalavimus;
Pranešimas apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą;
Prašymas išduoti pažymą apie statinio nugriovimą;
Prašymas išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;
Prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą;
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą;
Deklaracija apie statybos užbaigimą, kai atlikta statinio ekspertizė;
Prašymas pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą;
Prašymas leisti atlikti statinio konservavimo darbus;
Prašymas ištaisyti klaidas dokumente.

Vaizdo instrukcijos, kaip pildyti prašymus

Su prašymais pateikiamų dokumentų sąrašą rasite čia...

Šioje svetainėje taip pat galite:
- naudotis statyba leidžiančių dokumentų paieška;
- pranešti apie galbūt savavališkas statybas.

 

Prieš pildant ir teikiant prašymą valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritoriniam departamentui galite pasitikrinti, kuriam teritoriniam departamentui priklauso savivaldybė, kurios teritorijoje yra jūsų statinys ( -iai):

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorinis departamentas Savivaldybė
Vakarų Lietuvos SVP departamentas

Skuodo rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Neringos savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė, Mažeikių rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė, Kelmės rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė.

Vidurio Lietuvos SVP departamentas

Biržų rajono savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Raseinių rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Kauno miesto savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kazlų rūdos savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus miesto savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė.

Rytų Lietuvos SVP departamentas

Anykščių rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė, Utenos rajono savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė, Ukmergės rajono savivaldybė, Širvintų rajono savivaldybė, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė, Elektrėnų savivaldybė, Trakų rajono savivaldybė, Šalčininkų rajono savivaldybė.

   

 

Rekomendacijos svetainės naudotojams
Suvesti duomenys į duomenų bazę įrašomi TIK nuspaudus funkcinius mygtukus, pvz.: .
   Prašome nesinaudoti  interneto naršyklių funkciniais mygtukais „Back", „Forward", „Refresh" , . Priešingu atveju negarantuojame duomenų išsaugojimo sistemoje.

Norint dirbti su IS „Infostatyba" išorine svetaine rekomenduojame naudoti „Mozilla Firefox“, „Google Chrome“, „Internet Explorernaujausias naršyklių versijas.


Sėkmingam failų įkėlimui prie prašymo pridedamų dokumentų, rekomenduojamas interneto failų įkėlimo (angl. upload) greitis nuo 5 Mb/s.

 

IS "Infostatyba" išorinės svetainės naudotojų pagrindiniai žingsniai:

Eil. Nr.

Žingsnis

Pastaba

1.

Taisyklingai užpildyti prašymą ir pridėti visus reikiamus dokumentus

Reikalingų dokumentų sąrašus ir naudotojo vadovus rasite skyrelyje „Bendroji informacija".

Už visą pateiktą informaciją atsako statytojas / prašymo pateikėjas.

2.

Redaguoti / Patvirtinti teikimą / Ištrinti prašymą

Užpildytą prašymo formą galite redaguoti ar papildyti, kol jo dar nepateikėte valstybės institucijoms.
Prašymą galima ištrinti, kol jis nėra pateiktas valstybės institucijoms.

3.

Sekti prašymo nagrinėjimo eigą

Galite matyti prašymo nagrinėjimo eigą skyrelyje „Prašymai" --> „Pateiktų prašymų būsenos".

 

Sesijos trukmė IS "Infostatyba" fomuojant nuotoliniu būdu teikiamus dokumentus:
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba" (toliau – IS) naudotojams yra nustatyta sesijos trukmė. Apribotas sesijos laikas apsaugo Jus nuo piktybinio pasinaudojimo Jūsų IS suvestais duomenimis, jei pasitraukę nuo kompiuterio užmiršote atsijungti nuo IS. Jei nuo prisijungimo prie IS pradžios 30 minučių nesinaudojate šia sistema, sesija baigiama. Norint vėl naudotis IS, reikia iš naujo įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį.
Kad neprarastumėte naujai suvestų IS duomenų, pirmiau pildykite būtinus laukus, pažymėtus žvaigždute (*), ir spauskite mygtuką „Išsaugoti" , o vėliau – „Redaguoti", kad galėtumėte tęsti duomenų suvedimą. Tą patį veiksmą („Išsaugoti" --> „Redaguoti") atlikite suvedę didesnį duomenų kiekį ar įkėlę didesnį rinkmenų skaičių.

 

Reikalavimai statybą leidžiančio dokumento išdavimui:
Kompiuterinės laikmenos turi būti formuojamos ir vardijamos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo nuostatas:

Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalomos pateikti dalys (toliau – statinio projektas) turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) laikantis šių reikalavimų:

11.1. jei elektroninis statinio projektas ne didesnis kaip 30 MB, jis į elektroninę laikmeną įrašomas viena rinkmena, jos pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių);

11.2. jei elektroninis statinio projektas didesnis kaip 30 MB, į elektroninę laikmeną įrašomos dvi ar kelios rinkmenos;

11.2.1. vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas „Turinys“, joje nurodoma visų elektroninėje laikmenoje įrašytų rinkmenų pavadinimai, šiose rinkmenose įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimai eilės tvarka ir kiekvieno dokumento lapų skaičius;

11.2.2. kiekvienai elektroninio statinio projekto rinkmenai, išskyrus rinkmeną „Turinys“, suteikiamas pavadinimas išreiškiamas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;

11.3. kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuotų statinio projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų;

11.4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png;

11.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje.

Vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-60 1 punktu, pateikiant elektroninius dokumentus įstaigoms, elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai turi būti pateikti tik ADOC-V1.0 formatu.

 

Valstybės rinkliavos dydžiai

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nutarimu dėl konkrečių valstybės rinkliavų dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis patvirtinti tokie valstybės rinkliavos dydžiai:

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų teikiamų paslaugų:

Rinkliavos už Savivaldybių teikiamas paslaugas - Žyminio mokesčio už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą mokėjimo kodas yra 530xx, kur xx yra savivaldybės kodas. Savivaldybių kodus galima rasti  https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai1.

Eil. Nr.

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eurais)

4.532.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą

165

4.533.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą

93

4.535.

statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą

165

4.536.

statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą

93

4.537.

statybą leidžiančio dokumento atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą

52

4.5391.

leidimo statyti naują nesudėtingąjį statinį išdavimą

52

4.5392

leidimo rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą                           

52

4.5393

leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą                            

52

4.5394

leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą                           

52

4.5395

leidimo nugriauti statinį išdavimą                                                       

52

4.5396

leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą                        

52

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamų paslaugų:

Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai. Įmokos kodas 5809.

 

Eil. Nr.

 

Valstybės rinkliavos pavadinimas

 

Dydis (eurais)

4.1581.

statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.1581.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

212

4.1581.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu      |naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau - IS „Infostatyba“)                          

185

4.1582

branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimo akto išdavimą:    

 

4.1582.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

212

4.1582.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

185

4.1583

deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą, kurį atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos:tvirtinimą:                                      

 

4.1583.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

42

4.1583.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

35

4.1584

pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kurią išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.1584.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

42

4.1584.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

35

4.1585

pažymos apie statinio nugriovimą išdavimą: 

 

4.1585.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

43

4.1585.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

35

4.1586

leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimą:             

 

4.1586.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

253

4.1586.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

228

4.1587

leidimo tęsti sustabdytą statybą išdavimą: 

 

4.1587.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

30

4.1587.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

28

4.1588

leidimo atlikti statinio konservavimo darbus išdavimą:                                   

 

4.1588.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

21

4.1588.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

18

4.1589

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.1589.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

295

4.1589.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

270

4.15810

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15810.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

253

4.15810.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

228

4.15811

statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15811.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

211

4.15811.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

186

4.15812

statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15812.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

169

4.15812.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

144

4.15813

statybą leidžiančio dokumento statyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti nesudėtingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15813.1

kai prašymas pateikiamas tiesiogiai        

84

4.15813.2

kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“  

60

 

Dėl žyminio mokesčio įmokos patvirtinimo

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gauna paklausimų iš Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba" išorinės svetainės naudotojų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu patvirtintų valstybės rinkliavų sumokėjimo patvirtinimo. Informuojame, kad sumokėjus rinkliavą tiesiogiai per banką, banko išduotą įmokos kvitą reikėtų nuskenuoti ir pateikti kartu su prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) pridedamais dokumentais arba atskirai pateikti SLD išduodančiai institucijai. Jei apmokėjimas atliktas naudojantis elektronine bankininkyste, pranešimą apie sėkmingą apmokėjimą būtina išsaugoti ir pateikti pasirašytą elektroniniu parašu kartu su prie prašymo pridedamais dokumentais. Sumokėti rinkliavą iki prašymo pateikimo nėra privaloma, bet nepateikus SLD išduodančiai institucijai mokesčio įmokos kvito SLD nėra išduodamas.